Sázíme semínka s knihovnicí
Máme karneval
Učíme se plavat
Dej si na každou nožku jinou ponožku
Světový den Downova syndromu
Tančíme a cvičíme v maskách
S kamarády pod jednou střechou
Malujeme vajíčka

Z důvodu sloučení mateřské školy se základní školou prosíme všechny rodiče o změnu účtu na svých příkazech k inkasu od 1.9.2019  - stravné a úplata za předškolní vzdělávání.  Číslo účtu 2200907079/2010.

Na konci školního roku jsme jeli vlakem do Bocanovic, na "kolaudaci nové školky" v Bocanovicích. Krásné nové, barevné a prostorné místnosti jsme si dobře prohlédli a pak začal program. Děti z Bocanovic nám předvedly část vystoupení k slavnostnímu otevření školní zahrad ...


Kalendář akcí
Jídelníček
Informace pro rodiče
Projekt Evropské unie

Název: Beskydy pod lupou

Program: Beskydy pod lupou

Č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008251

Anotace projektu:

Cílem projektu je propojení formálního a neformálního vzdělávání za účelem vytvoření, ověření a evaluace programu pro děti MŠ a žáky ZŠ regionu Jablunkovska v oblasti EVVO a přírodovědného vzdělávání vedoucí k posílení klíčových kompetencí. Podpořeni budou také pedagogičtí pracovníci a pracovníci neformálního vzdělávání formou kolegiální podpory a vzděláváním. Dojde k navázání partnerství mezi 5 školami a 1 organizací neformálního vzdělávání, podpořeno bude 750 dětí a žáků a 20 pracovníků.


2014 © MŠ Mosty u Jablunkova , Všechna práva vyhrazena,
Tel: +420 553 034 887