Výlet za domácími zvířaty
Podzimní dílničky
Pečeme hraběnčin závin
Sněhurka na ledě ve Werk aréně
Tvoříme s dětmi
Drakiáda
Hrajeme si a tančíme
Autorské čtení Medových pohádek

Poslední říjnové odpoledne strávily děti s rodiči v příjemném prostředí MŠ tvořením podzimních dekorací. Dýni, pavoučí síť a svícen si děti ke své spokojenosti odnesly domů.

Povídáme si a učíme se ve školce rozeznávat druhy dopravních prostředků a také, jak se správně a bezpečně chovat v silničním provozu a na chodníku. Proto jsme si udělali s dětmi polodenní výlet vlakem. Některé děti seděly ve vlaku poprvé. Dětem se cestování moc lí ...


Kalendář akcí
Jídelníček
Informace pro rodiče
Projekt Evropské unie

Název: Beskydy pod lupou

Program: Beskydy pod lupou

Č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008251

Anotace projektu:

Cílem projektu je propojení formálního a neformálního vzdělávání za účelem vytvoření, ověření a evaluace programu pro děti MŠ a žáky ZŠ regionu Jablunkovska v oblasti EVVO a přírodovědného vzdělávání vedoucí k posílení klíčových kompetencí. Podpořeni budou také pedagogičtí pracovníci a pracovníci neformálního vzdělávání formou kolegiální podpory a vzděláváním. Dojde k navázání partnerství mezi 5 školami a 1 organizací neformálního vzdělávání, podpořeno bude 750 dětí a žáků a 20 pracovníků.


2014 © MŠ Mosty u Jablunkova , Všechna práva vyhrazena,
Tel: +420 553 034 887