Informace o škole

Informace o škole

 

Název: Základní škola a mateřská škola Mosty u Jablunkova 750, příspěvková organizace

 

Sídlo:                                                Mosty u Jablunkova 750, 73998 Mosty u Jablunkova

 

Adresa odloučeného pracoviště:        73998 Mosty u Jablunkova 788 (Střed)

73998 Mosty u Jablunkova 388 (Dolní)

73998 Mosty u Jablunkova 484 (Šance)

739 98 Hrčava 85

E-mail:                                                skola@zsmostyujablunkova.cz

Web:                                                  http://www.zsmostyujablunkova.cz

IČO:                                                   75029901

IZO:                                                   102092133

REDIZO:                                           600134008

 

Zřizovatel:                                         Obec Mosty u Jablunkova

Adresa zřizovatele:                             Mosty u Jablunkova 800, 73998 Mosty u Jablunkova

Telefon:                                              +420 558 337 911

E-mail:                                                obec@mostyujablunkova.cz

WWW:                                               www.mostyujablunkova.cz

IČO:                                                   00296953

 

Části školy:    Základní škola Mosty            tel.: 558367614

                        Školní družina Mosty            tel.: 724478518

Školní jídelna Mosty  ZŠ       tel.: 778168209

Školní jídelna Mosty Střed    tel.: 725790975

Školní jídelna Mosty Šance   tel.: 725822115

Školní jídelna Mosty Dolní    tel.: 733526268

Mateřská škola Střed              tel.: 553034887

Mateřská škola Dolní            tel.: 733526257

Mateřská škola Šance            tel.: 733526279

Mateřská škola Hrčava           tel.: 558331024

Základní škola Hrčava           tel.: 558331024

Školní družina Hrčava           tel.: 558331024

Školní jídelna Hrčava            tel.: 558331024

 

Ředitel školy, statutární zástupce:                             Mgr. Ondřej Polakovič

Zástupce ředitele pro ZŠ a zástupce statutárního orgánu:    Mgr. Jana Klusová

Zástupce ředitele pro MŠ:                                         Jana Genčevová

Výchovný poradce:                                                   Mgr. Jana Klusová

Školní metodik prevence:                                          Mgr. Kamil Bula

Metodik a koordinátor ICT:                                      Mgr. Jan Beiger, Mgr. Ondřej Polakovič

Koordinátor EVVO:                                                  Mgr. Veronika Sikorová

Interní mentor                                                            Mgr. Lenka Szotkowská

Vedoucí školní jídelny:                                             Božena Volná

Vedoucí učitelka (Hrčava):                                       Mgr. Ivana Robenková

Vedoucí učitelka (Střed):                                          Bc. Ivona Kufová                                         

Vedoucí učitelka (Dolní):                                          Iveta Vajdová

 

 

V Mostech u Jablunkova 2.9.2019                                                           Mgr. Ondřej Polakovič

                                                                                                                           ředitel školy

2014 © MŠ Mosty u Jablunkova , Všechna práva vyhrazena,
Tel: +420 553 034 887